Zomerrooster

Vanaf maandag 2 juli t/m zaterdag1 september 2017

Maandag Easy yoga 10.00 - 11.00 uur
Yin yoga 19.00 - 20.00 uur
Dinsdag Flow yoga 20.00 - 21.00 uur
Woensdag Yin yoga 10.00 - 11.00 uur
Hatha yoga 18.45 - 20.00 uur
Donderdag Hatha yoga 09.00 - 10.15 uur
Hatha yoga 18.45 - 20.00 uur
Vrijdag Hatha yoga 09.30 - 10.30 uur